Новини

  • fb
  • youtube

Проведення рекламної акції «Ще більше кукурудзи»

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА» (код в ЄДР 36216459, місцезнаходження: вул. Тургенєвська, 55, 2-й поверх, м. Київ, 04050, Україна) у рекламних цілях з метою збільшення попиту на товари організовує рекламну акцію «Ще більше кукурудзи»  (надалі – Акція).

1.2. Акція проводиться у період з 01.01.2018 по 10.05. 2018 включно (надалі – Період проведення Акції)і проходить по всій території України за виключенням території Автономної республіки Крим.

1.3. ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА» як організатор Акції має право залучати до її проведення третіх осіб. Виконавцем Акції є ТОВ  МАЙС ПРО  (надалі – Виконавець).

2. УЧАСТЬ У АКЦІЇ

2.1. Учасниками Акції можуть бути підприємства та фізичні особи-підприємці з місцезнаходженням  на території України, що виконають умови Акції та будуть дотримуватись цих Правил (надалі Учасники Акції) .

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ

3.1.  Для того, щоб взяти участь в Акції та отримати Заохочення, Учасник Акції протягом Періоду проведення Акції, але не пізніше 25.04.2018, має здійснити покупку в офіційного дистриб’ютора ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА» (Додаток 1) не менше 100 мішків (50 тис. нас.)  насіння кукурудзи наступних гібридів:

Назва гібриду

Відсоток заохочення (бонус)

Адевей

2%

Джоді

3%

ЛГ30189

10%

ЛГ30215

3%

ЛГ30254

8%

ЛГ30273

8%

ЛГ30288

10%

ЛГ30308

10%

ЛГ30315

10%

ЛГ30352

2%

ЛГ30360

10%

ЛГ3258

10%

ЛГ3285

3%

ЛГ3350

10%

 

3.2. Відповідно до цих Правил під «Заохоченням» слід розуміти придбання Учасником Акції у Виконавця відповідної кількість мішків (згідно % заохочення)  насіння кукурудзи гібридів  ЛГ 2195, ЛГ 2244, ЛГ 3395, ЛГ 3475 за ціною 1,00 грн без ПДВ  за умови наявності такого насіння (к-сть насіння обмежена).

Фонд Заохочень Акції становить: 9 000  мішків (50 тис. нас.).

3.3. Для отримання Заохочення Учаснику Акції необхідно:

3.3.1.Відправити скановану копію видаткової накладної, що підтверджує придбання насіння у офіційного дистриб’ютора ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА»,  на електронну адресу Виконавця  info@micepro.com.ua  із зазначенням наступної інформації:

         3.3.1.1.    Назва Покупця;
         3.3.1.2.    Назва Постачальника (оф
іційний дистриб’ютор ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА»);
         3.3.1.3.    Найменування товару (Акційний гібрид кукурудзи);
         3.3.1.4.    Кількість купленого товару (від 100 мішків);
         3.3.1.5.    ПІП директора компанії Покупця;
         3.3.1.6.    Поштова адреса компанії Покупця;
         3.3.1.7.    Мобільний телефон директора компанії Покупця;

3.4.  Підведення підсумків по акції буде проходити з 20.04.2018 по 10.05.2018
3.5.    При умові, якщо Покупець повертає придбане насіння дистриб’ютору, він втрачає право на участь в Акції.
3.5.   Згода Учасника Акції на участь в Акції підтверджується виконанням умов для участі в Акції та отримання Заохочення, а також підтверджує те, що Учасник Акції ознайомлений з умовами проведення Акції. 

4. ОБМЕЖЕННЯ

4.1. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких, як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють в місці проведення Акції, інші непідвладні контролю обставини.

4.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил та додатків до них, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих даними Правилами або додатками до них, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог законодавства України. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.

4.3. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення особисто, такий Учасник Акції не має права поступитися своїм правом третій особі. 

5. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

5.1. Інформування про умови Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил та відповідного додатку до них на веб-сайті www.lgseeds,com.ua, на сторінці спільноти LG Seeds Ukraine в соціальній мережі Facebook та за телефоном (044) 484 67 76, а також, у разі необхідності, іншими способами

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами та відповідним додатком, надає свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил та/або відповідного додатку до них або відмова Учасника Акції від належного їх виконання вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Заохочення, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

6.2. Акція дійсна лише для кінцевих споживачів.

6.3. ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА» як організатор Акції має право змінити повністю або частково умови Акції, включаючи період її проведення, шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті www.lgseeds.com.ua.

6.4. Акція закінчується у разі закінчення Періоду проведення Акції.

 

Комерційний директор                                                                        А.М. Кривша

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Правил проведення рекламної акції

«Ще більше кукурудзи»,

затверджених наказом ТОВ "ЛІМАГРЕЙН

УКРАЇНА" від 18.12.2017 №1812-01/2017

 

 

 

ПЕРЕЛІК

офіційних дистриб’юторів ТОВ «ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА»

 

 

1)      ТОВ «Агроскоп Інтернешнл» - ЄДР 38948033

2)      Товариство з обмеженою відповідальністю „АгроРось“ - ЄДР 21374294

3)      Товариство з обмеженою відповідальністю «Агро Легіон» - ЄДРПОУ 36933807

4)      Приватне підприємство «Бізон-ТЕХ 2006» код в ЄДРПОУ 34216986

5)      Товариство з обмеженою відповідальністю „Бізон-Імпорт“ - ЄДР 34217047

6)      ТОВ „УКРАГРОРЕСУРС ” - Код ЄДПОУ 32227053

7)      ТОВ «Агроресурс-А»  - ЄДР 39374096

8)      Товариство з обмеженою відповідальністю «Суффле Агро Україна» - ЄДР 34863309

9)      Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХНОТОРГ- ДОН" Код ЄДРПОУ 31764816

10)    Товариство з обмеженою відповідальністю «Спектр-Агро» - ЄДР 36348550

11)    Мале приватне підприємство Фірма «Ерідон» - ЄДР 19420704

12)    ТОВ «Агрозахист Донбас» - ЄДРПОУ 30048570

13)    Товариство з обмеженою відповідальністю «Щедрий лан» - ЄДР 31785019

14)    ТОВ «ЛНЗ» - Код ЄДР 30709487

 

 

Комерційний  директор                                                                        А.М.Кривша